Ondernemen

Goede zorg dichtbij

Terrasje pakken

Avondje naar de film

Mooi werk

School in de buurt

Beelden via 100% Winterswijk

Jouw geluk. Mede mogelijk gemaakt door de bedrijven van Winterswijk

Fijn wonen hè, in Winterswijk? We hebben hier alles nog goed voor elkaar.

In tegenstelling tot veel dorpen in onze omgeving hebben we goede scholen en zorg dichtbij, leuke winkels en horeca, een mooie bioscoop en theater en mooie bedrijven om voor te werken.

Dat alles wordt mede mogelijk gemaakt door de bedrijven en industrie die zich hier hebben gevestigd. Als zij vertrekken, heeft dat direct gevolgen voor onze inwonersaantallen, lokale economie en voorzieningen.

En dat staat te gebeuren.

De cirkel van leegloop

Minder bedrijven betekent: minder lokale uitgaven, minder winkels en horeca, minder werkende inwoners, minder belastinginkomsten, minder lokale voorzieningen zoals zorg en onderwijs, minder lokale uitgaven, enzovoort. Het is een trend die we in kleinere dorpen maar al te vaak zien.

Vrije ruimte nodig

De bedrijven in Winterswijk hebben snel meer ruimte nodig. Geen kleine, verspreide stukken grond waarop weinig mogelijk is, maar grote bedrijfskavels, verzameld op één plek. Het minimale aantal vrije kavels bedrijfsgrond dat nodig is voor onze bedrijven om te kunnen groeien of verhuizen, is al jaren niet beschikbaar. Dat blijkt nu ook uit twee officiële onderzoeken.

Creëren we niet snel meer vrije ruimte, dan worden bedrijven gedwongen te vertrekken. Met grote gevolgen voor ons allemaal.

In Winterswijk hoeft het niet zo te gaan.

Noodzaak bedrijventerrein

Er is een geschikte plek gevonden voor een nieuw bedrijventerrein, aan de Misterweg. Daarmee bieden we bedrijven voldoende mogelijkheden en houden we Winterswijk aantrekkelijk voor onze buren, kinderen, bedrijven en onszelf.

Nu horen we je denken: ‘Een bedrijventerrein aantrekkelijk? Ik zie liever natuur.’ Heel begrijpelijk! Wij ook. Bedrijven, inwoners en natuur moeten ook in goede balans zijn. Nu is het de leefbaarheid van Winterswijk die op het spel staat.

Wat je kan doen

Denk niet dat je als inwoner geen invloed hebt op dit soort grote beslissingen. Bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn er politieke partijen die beloven dat als zij in de raad komen, het nieuwe bedrijventerrein er niet komt. Of op een andere plek. Maar als de komst van het bedrijventerrein aan de Misterweg verder vertraagt, gaan er bedrijven vertrekken. En je weet nu welke gevolgen dat kan hebben.

Stem slim; houd Winterswijk levend

Wat wij je vragen, is om straks in het stemhokje verder na te denken dan morgen. Hoe ziet het leven in Winterswijk eruit over een paar jaar?

Nieuw industrieterrein is cruciaal voor een bloeiend en levendig Winterswijk.

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN, VOORWAARDE VOOR JOUW GELUK